Ved å flytte flyplassen 900 meter mot sørvest, vil støyproblemet med innflyvninger så godt som elimineres. Grunnen til dette er at plasseringen til den nye rullebanen vil gi en innflyvning over vann fra både øst og vest. 

Dette gjør at langt færre kommer til å bo i gul støysone, og ingen i rød støysone. I dag bor nesten 1000 mennesker i rød sone, og over 15.000 bor i gul støysone. Men med ny flyplass kommer ingen til å bo i rød støysone, og bare 345 vil bo i gul sone.

På dagens rullebane er det bare innflyvninger fra vest som er over vann, men de østlige innflyvningene skjer over blant annet Mørkved, Hunstad, Grønnåsen, og Alstad. Støynivået i forbindelse med ny flyplass kommer til å være svært lavt.