Den nye bydelen har svært høye klima-, miljø- og energimål. Et av disse er at første utbyggingsområdet skal være et såkalt nullutslippsområde. Andre navn på dette er nullutslippsnabolag, zero emission neighbourhood, eller ZEN. Det vil si at den nye bydelen skal bestå av bærekraftige nabolag med null utslipp av drivhusgasser over livsløpet. 

Dette skal vi oppnå gjennom å:

  • Bygge energieffekt
  • Ha en høy andel fornybar energi
  • Styre energistrømmene på en smart og fleksibel måte
  • Fremme bærekraftige transportmønstre og smarte mobilitetssystemer
  • Minimere livssykluskostander og livssyklussystemkostnader
  • Sikre gode stedskvaliteter
  • Stimulere til bærekraftig atferd
  • Ha innovative prosesser og løsninger
  • Gjenbruke materialer