Bodø voksenopplæring tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige, grunnskole og spesialundervisning for voksne deltagere over 16 år.

Barnas Hus Regnbuen er Bodøs mottaksbarnehage

Stormen bibliotek finner du i Bodø sentrum. 

Bodøs mottaksskoler er Østbyen og Hunstad barneskoler og Bankgata ungdomsskole.

Flyktningkontorets kjerneoppgave er å drive bosetting av flyktninger etter avtale med integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

IMDI er forkortelse for Integrering og mangfoldsdirektoratet. Websidene gir informasjon om integreringsarbeid.

KUN senter for likestilling og kunnskap setter fokus på innvandrerkvinner som ressurs i det norske samfunnet.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, Nokut, godkjenner enkelte utdanningsdokumenter hvis dokumentene er på norsk eller engelsk.

Norge.no har god samfunnsinformasjon om det å bo og arbeide i Norge

Norsk Folkehjelp har eteablert et tiltak kalt "Kjærringhjelp" hvor innvandrerkvinner hjelper nyankomne innvandrerkvinner i Norge.

Ny i Norge tilbyr samfunnsinformasjon om det å bo og arbeide i Norge for arbeidsinnvandrere og ved familiegjenforening.

Røde kors Bodø har daglige aktiviteter for de i vårt nærmiljø som trenger et medmenneske.

Tolke og translaptørtjeneste kan du få hos Noricom som kan oversette dokumenter mot betaling.

UDI er forkortelse for utlendingsdirektoratet og gir informasjon om arbeid, visum, beskyttelse(asyl), statsborgerskap, asylmottaker, studier, familie og retur. I Bodø finner du utlendingsenheten hos Politiet i Salten.

Bodø Idrettsråd har støtteordninger for inkludering.