Rådet skal bidra til et inkluderende Bodø-samfunn gjennom å fremme interesser og synspunkter på vegne av Bodøs internasjonale befolkning.

Flerkulturelt råd skal forelegges alle saker som har betydning for Bodøs flerkulturelle befolkning, herunder budsjett og planer, og har rett til å uttale seg i sakene. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.

Mer infomasjon om flerkulturelt råd, finner du her!