Innvandring og mangfold
Innvandring og mangfold er viktige faktorer for å øke befolkningsveksten i Bodø. Innvandring har de siste årene utgjort mer enn 60 prosent av veksten, og er viktig for å opprettholde befolkningsveksten.  Størst andel innvandrere i Bodø kommer fra europeiske land etterfulgt av Asia og Afrika. Mer enn 64 prosent av innvandrere er sysselsatt.

Bodø kommune skal inkludere tilflyttere og innvandrere slik at de blir aktive samfunnsdeltakere. I inkluderingsarbeidet er det viktig med samspill med familie, frivillige og lokalsamfunnet. Økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold og utdanningsforhold er andre viktige påvirkningsfaktorer.

Her kan du se tall og statistikk om innvandrere og integrering fra IMDI