Gjennom månedlige kampanjer inviteres du til å være med i et felles løft for å bedre våre klima- og miljøutfordringer, kosthold, søvn og døgnrytme, fysisk aktivitet, og ikke minst hvordan vi føler oss.

Følg kommunen på facebook- og Instagram og få mer info på Bodø kommune sin
hjemmeside.

Hvordan kan du sette de månedlige temaene på agendaen i ditt miljø? Våre kampanjer er bare et utgangspunkt for hvordan vi i fellesskap kan skape «Det gode liv i Bodø».