Vårt største miljøproblem her i Vesten er vårt enorme forbruk. Omfanget av privat forbruk, og måten varene produseres på, er årsak til en rekke av de miljømessige og sosiale problemene i verden i dag. Ifølge FN ville vil trenge over 3,6 jordkloder dersom alle mennesker skulle ha samme forbruk som en nordmann.

Hvert år kastes det 385000 tonn spiselig mat. Her er våre tips for å gjøre matsvinn til matvinn. 

 

 

 

 

 

Her kan du lese om To-Good-To-Go
f