Årets tema er «Spør mer», og målet for 2020 er å

  • Øke kunnskap om hva som styrker den psykiske helsen
  • Bidra til mer åpenhet om psykiske utfordringer
  • Bidra til trivsel, læring og personlig utvikling for deg selv og andre

Trykk på bildet og les mer: 

Verdensdagen

Å jobbe med «Oppmerksomhet og tilstedeværelse» harmoniserer med kampanjen «Bare du» som Helsedirektoretat kjørte i 2019. På denne måten kan Verdensdagen brukes til å bygge opp om myndighetenes program for bedre folkehelse.

Kampanjens budskap var at det bare er du selv som kan gjøre de viktige endringene i ditt liv. Målet med kampanjen var å gi vanlige personer redskap og tips til hvordan små endringer kan føre til varige og gode levevaner. Innen psykisk helsefeltet la direktoratet frem 5 grep som kan bidra til bedre psykisk helse:

  1. Knytte sosiale bånd
  2. Være aktiv
  3. Være oppmerksom
  4. Fortsette å lære
  5. Gi til andre

LES MER HER: 

bilde