Bodø kommune har satt seg selv et stort nyttårsmål: Vi ønsker å spare kommunen vår for 5 000 km biltrafikk i januar. Blir du med og hjelper oss?

Vi garanterer en frisk start på 2019!

Så enkelt bidrar du.
• Gå, sykle eller benytt et fremkomstmiddel drevet for egen maskin for å komme deg til jobb.
• Registrer hvor mange kilometer reisen er ( vi runder opp til nærmeste hele kilometer). 

Du kan registrere så mange reiser du vil i tidsrommet 1.-31. januar 2019.

Fysisk aktivitet gjør underverker for helsen. Du må ikke skifte til treningstøy eller slite deg helt ut for å få effekt. Start i det små, og gjør de små ærendene hvor du normalt bruker bilen for egen maskin. Da er du sannsynligvis godt på vei mot et friskere liv.

Visste du at utslippene fra veitrafikk reduseres litt hvert år i Bodø, mye fordi vi kjører mer og mer elektrisk. Likevel er CO2-utslipp fra bilkjøring den største kilden til klimagassutslipp i Bodø. Dersom du har 5 km til jobb, og dropper dieselbilen én arbeidsuke, har du spart miljøet for 6 kg CO2!

 

Visste du at de fleste bilturene i Bodø kommune er på under 10 minutter. Klarer du å erstatte halvparten av bilturen på 10 minutter i løpet av dagen med å gå eller sykle, har du oppnådd en god helsegevinst samt spart miljøet.

 

Visste du at CO2 regnes som den viktigste klimagassen da den utgjør over 80 % av klimagassutslippene i Norge. Klimaproblemet er altså at jorda blir altfor varm hvis vi ikke slutter å slippe ut så mye CO2. Reduserer du bruken av bil litt hver uke har du gjort en stor forskjell.

 

Visste du at Dersom vi når nyttårsmålet vårt med å spare Bodø kommune for 5 000 km biltrafikk i januar, kan vi spare miljøet for godt over ett halvt tonn CO2.

 

SE OGSÅ: Vi nådde målet!