• Lær deg en avspenningsteknikk, bruk den ved oppvåkninger
  • Sett av en ”problemhalvtime” om ettermiddagen/tidlig kveld hvor du tenker gjennom dine bekymringer og problemer. Unngå å ta med deg bekymringer og problemer til sengs
  • For mer info, se Helsenorges gode råd for bedre søvn