Søknadsfrist 23 februar

Tilskuddsordningen gjelder tilskudd i henhold til rundskriv 11/2018 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi). IMDi har bestemt at kommunene skal ha ansvaret for å dele ut tilskuddet. Bodø kommune har vedtatt å styrke ordningen med kr. 100 000,- for 2018.

Ordningen er todelt:

Del 1: Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner
Del 2: Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn.

Det benyttes egne søknadsskjema for hver av ordningene som er tilgjengelig for nedlasting til høyre på denne siden.

Søknad med vedlegg merkes ”Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn" – 2018/425” og sendes elektronisk til: postmottak@bodo.kommune.no eller pr. post til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø.

I 2018 skal Bodø kommune dele ut kr.  210 593,-.

Reglene og kriterier for tilskuddsordningen finnes på https://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/tilskudd/rundskriv-2018/rundskriv-tilskudd-til-lokale-organisasjoner-2018.pdf og er også tilgjengelig for nedlasting til høyre på denne siden.

Del 1. Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner

Lokale innvandrerorganisasjoner med minst 20 betalende medlemmer kan søke om støtte til drift av organisasjonen. Målet med tilskuddet er:

  • å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet lokalt
  • å øke tilgjengeligheten til sosiale nettverk for denne delen av befolkningen
  • bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet

Innvandrerorganisasjoner med medlemmer primært fra Norden, USA, Canada, Australia og New Zealand faller utenfor tilskuddsordningen.

Del 2. Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Målgruppen for denne tilskuddsordningen er frivillige organisasjoner i Bodø. Formålet med tilskuddet til frivillig virksomhet er;

  • å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen.
  • å medvirke til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.
  • å bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet.