Fjære, skog og fjell blir flittig benyttet til fysisk fostring og uteskole.

Høsten 2018 fikk skolen status som universitetsskole, som en av de to første i Nordland. Dette innebærer nært samarbeid med Nord universitet, noe som bidrar til lett tilgang til kompetanse på flere områder

Skolen er fra 2019 med i landsomfattende satsning innenfor inkluderende skolemiljø. Dette er et tema som vi er svært opptatte av og som alle aktører i skolen jobber med.  

Skolen har utviklet en standard for god undervisning og for et trygt og godt skolemiljø

Skolen har et personale som ønsker å bidra i utviklingen av en god skole for alle våre elever. Vi mener at vi har rom for alle, uansett bakgrunn og forutsetninger. Det er viktig for oss å samarbeide tett med foresatte og med elevene våre i dette arbeidet. Vi ønsker å ha en skole som oppleves som inkluderende. Nylig fikk skolen status som helsefremmende skole.

Skolen har rundt 325 elever fordelt på 1.–10. trinn.