Støtten kan gis på tre måter

  • Økonomisk tilskudd til ledsager
  • Gruppereise i privat regi
  • Kommunalt ansatte følger som ledsager

Det kan gis støtte til inntil 10 reisedøgn for kalenderåret. Ved vurdering av om søker omfattes av ordningen skal den enkeltes økonomiske evne vektlegges.

Det vises for øvrig til Retningslinjer for støtte til ledsager ved feriereiser

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. mars.

 

Søknadsskjema

Vi foretrekker at Elektronisk skjema benyttes.

Du må logge inn via ID-porten. Hvis du ikke kan gjøre dette selv, kan pårørende eller verge søke for deg.

Hvis dette viser seg vanskelig kan søknadsskjema  (PDF, 549KB) skrives ut og sendes inn

Har du spørsmål?

Ved spørsmål kontakt Tildelingskontoret på telefon 75 55 50 00.