Vi tar inn lærlinger fortløpende gjennom året, med et hovedinntak om våren. Alle elever som ønsker lærlingplass i hovedopptaket i mars må huske å søke i www.vigo.no

Vi utlyser lærlingstillinger tidlig i februar. 

Stillingene utlyses på vår hjemmeside www.bodo.kommune.no under ledige stillinger. 

Lønn i lærlingtiden

Læretiden består av opplæringstid og verdiskapingstid. Lønn til lærlingen er fastsatt til 50 % av minstelønn for fagarbeider. Fag som følger hovedmodellen har 2 år opplæring i skole og 2 år i virksomhet. Årslønnen er for tiden kr 415.300,- fordelt over 2 år, som utgjør kr. 17.304,- pr måned. Eventuelle turnustillegg legges til. 

I tillegg kan lærlingen søke stipend og lån fra lånekassen i læretiden. Se informasjon på www.lanekassen.no