Vi tar inn lærlinger fortløpende gjennom året, med et hovedinntak om våren. Alle elever som ønsker lærlingplass i hovedopptaket i mars må huske å søke i www.vigo.no eller via vigo sin app. 

Vi utlyser lærlingstillinger til hovedopptaket tidlig i februar. 

Stillingene utlyses på vår hjemmeside www.bodo.kommune.no under ledige stillinger. 

Lønn i lærlingtiden

Læretiden består av opplæringstid og verdiskapingstid. Lønn til lærlingen er fastsatt til 50 % av minstelønn for fagarbeider. Fag som følger hovedmodellen har 2 år opplæring i skole og 2 år i virksomhet. Årslønnen er for tiden kr 437.300,- fordelt over 2 år, som utgjør kr. 18.220,- pr måned. Eventuelle turnustillegg legges til. 

I tillegg kan lærlingen søke stipend og lån fra lånekassen i læretiden. Se informasjon på www.lanekassen.no

Er du voksen og vil ta fagbrev?

Fra 01.08.2024 trer ny opplæringlov i kraft, med en helt ny modell for voksne. Denne skal være fleksibel og tilpasset den enkelte kandidat. 

Du finner oversikt over de ulike ordningene for å ta fagbrev som voksen på nettsiden til Nordland fylkeskommune.

For å få vurdert din kompetanse, kan du bestille time hos ditt lokale karrieresenter. Besøk nettisden til Karriere Nordland.

Menn i helse

Bodø kommune er stolt samarbeidspartner i ordningen Menn i helse. Ønsker du fagbrev som helsefagarbeider gjennom denne ordningen, besøk nettsiden Nordland - Menn i helse