Men det vil i tillegg til betalingsalternativene som er nevnt over, også være mulig å bestille en  leieavtale. 

Det er Bodø kommune som eier det nye parkeringsanlegget i kvartal 99. Driften av det innendørs parkeringshuset er overlatt til parkeringsselskapet Apcoa som også driver parkeringen på Bodø Lufthavn.

For leie av plass må Apcoa kontaktes på: salg@apcoa.no