Forslag kan sendes per e-post til Bodø kommune

Eller per post til:

Bodø kommune, Oppvekst- og kulturavdelingen

Postboks 319, 8001 Bodø