• Det forutsettes at laget, foreningen eller organisasjonen driver aktiviteter direkte rettet mot barn og unge. 
  • Arrangementene skal være åpne for publikum, og annonseres på vanlig måte.
  • Personer med nedsatt funksjonsevne som kjøper billett eller betaler startavgift skal kunne ta med seg ledsager gratis på arrangement, når gyldig ledsagerbevis framvises.
  • Regionale/fylkesorganisasjoner kan innvilges tilskudd dersom midlene øremerkes virksomhet i Bodø kommune, og det ikke finnes lokallag i Bodø kommune som ivaretar denne aktiviteten.
  • Anlegg som mottar tilskudd skal være åpent for allmenn idrettslig og fysisk aktivitet.