For å stimulere til økt aktivitet kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement.

Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget.

Profesjonelle kunst- og kulturaktører hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter, forestillinger eller produksjoner med visningssted i Bodø kommune.

Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og budsjett.

Rådmannen har fullmakt til å bevilge inntil kr 20 000,- til et arrangement eller prosjekt. Søknader utover dette beløpet framlegges Samfunnsutvalget med administrativ innstilling.