Formål:

  • Tilskuddsordningen har som formål å opprettholde eller øke aktiviteten i idrettslaget/friluftsorganisasjonen, samt stimulere til flere og større idrett- og friluftsarrangement i Bodø.
  • Tilskuddet skal bidra til å stimulere til nye aktiviteter, samarbeid og et aktivt og mangfoldig tilbud av aktiviteter i nærmiljøet.
  • Idrettslag og friluftsorganisasjoner som jobber målrettet med integrering av funksjonshemmede, flyktninger/innvandrere eller barn og unge blir prioritert ved tildeling av tilskudd.

Tilskuddsordningen gjelder:

  • Nyoppstartede breddeidrettslag/friluftsorganisasjoner i Bodø kommune.
  • Nye aktivitetstilbud i eksisterende idrettslag/friluftsorganisasjoner.
  • Prosjektstøtte inntil 3 år.
  • Arrangementer: Lokale, regionale, nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer i Bodø kommune.
  • Tilskudd gis både til deltaker- og publikumsarrangement.