• Dekning av gjeld eller underskuddsgaranti.
  • Kjøp av personlig utstyr. 
  • Utgifter til leie av treningstimer.
  • Kommersielle tiltak, bedriftsidrettslag, barnehager, skoler eller studentorganisasjoner.
  • Utgifter til servering, premiering samt utgifter til honorar, reise og opphold for deltagere på ulike arrangementer.
  • Kommunale, fylkeskommunale og statlige enheter/etater/virksomheter.