Disse prinsippene ligger til grunn for tilskudd til arrangementer i forbindelse med Bodø2024.

  • Arrangementet skal gjennomføres i Bodø kommune.
  • Arrangementet må ha et nasjonalt eller internasjonalt nedslagsfelt.
  • Arrangementet må registreres i Bodø2024s arrangementskalender.
  • Alle arrangører som har forventning om kommunal støtte eller tekniske tjenester, må levere søknad innen 1. august 2023 eller 1. desember 2023.
  • Det forutsettes at arrangementet er fullfinansiert før kommunal støtte innvilges.
  • Utbetaling av tilskudd skjer i hovedsak etter innlevert rapport med revidert regnskap.
  • Bodø kommune og Bodø2024 skal profileres under arrangementet med logo på arrangementets profileringsmateriell.
  • Søker må være registrert i Brønnøysundregisteret.