Bodø kommune skal i 2024 være vertsskap for en rekke arrangementer innen idrett, kunst og kultur. I den forbindelse har bystyret avsatt søkbare midler til organisasjoner som skal gjennomføre større arrangementer (nasjonale og internasjonale arrangement) i forbindelse med kulturhovedstadsåret.

Støtten kan bestå av et tilskuddsbeløp til kjøp av arrangementstekniske tjenester, kommunal leveranse av tjenester eller dekning av leieutgifter. All støtte må defineres i søknaden.