• Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må være gitt før søker kan begynne byggearbeidene.
  • Dette er en godkjenning som sikrer at anlegget er funksjonelt for aktiviteten som skal utøves, f.eks. at anlegget tilfredsstiller krav til utforming for de tiltenkte idretter.
  • For å kunne få tildelt spillemidler til anlegget, er det et absolutt krav at anlegget har fått en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.
  • Bodø kommune behandler søknader om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for de aller fleste typer anlegg som planlegges i hele kommunen.
  • Det anbefales å ta kontakt med kommunen på et tidlig tidspunkt for å få veiledning.