• Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om tilskudd til alle anleggstyper:
  • Kommuner og fylkeskommuner
  • Norges idrettsforbund
  • Samenes idrettsforbund-Norge
  • Studentsamskipnader
  • Norges Jeger- og Fiskerforbund
  • Den Norske Turistforening
  • Norges Bilsportforbund
  • Det Frivillige Skyttervesen
 • Følgende organisasjoner og tilknyttete sammenslutninger kan kun søke tilskudd til friluftslivsanlegg:
  • Friluftsrådenes Landsforbund
  • Norsk Friluftsliv
  • Oslofjordens Friluftsråd
 • Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan kun søke tilskudd til hundesportanlegg:
  • Norsk Kennel Klub
 • Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan kun søke tilskudd til samiske anlegg:
  • Samisk Reinkappkjørerforbund / Sami Heargevuodjin-lihttu
 • Følgende sammenslutninger kan kun søke tilskudd til nærmiljøanlegg:
  • Borettslag
  • Velforeninger