• Kulturdepartementet oppdaterer årlig bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
  • Formålet er å sikre at spillemidlene kommer idrettsanlegg og idrettslige formål til gode.
  • Bestemmelsene fastsetter særskilte krav til prosedyre og behandling av søknadene.
  • Mottaker av spillemidler forplikter seg til enhver til å holde seg orientert om gjeldende bestemmelser.
  • De til enhver tid oppdaterte bestemmelser finnes på www.anleggsregisteret.no