• Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.
  • Orienteringskart, og skilting/merking av eksisterende turveier, tur-/skiløyper og turstier er unntatt dette vilkåret.
  • Anlegg med kostnad inntil ca. kr 1 mill. kan årlig rulleres inn i kommunens Plan for idrett og friluftsliv.
  • For anlegg med kostnad over ca. kr 1 mill. må planene meldes inn til kommunen når det er pågående planprosess - cirka hvert fjerde år.
  • Planen skal bidra til å unngå at prioriteringer blir foretatt ut fra kortsiktige behov og på bakgrunn av særinteresser.