Bystyret har gitt følgende føringer for prioritering av tiltak i handlingsplanene:

1. Rehabilitering av eksisterende anlegg med høy aktivitet.

2. Nærmiljøanlegg for egenorganisert aktivitet.

3. Idretter med høy aktivitet, vekst og manglende fasiliteter. 

4. Anlegg i bydeler med lav anleggsdekning. 

5. Støtteanlegg (klubbhus, toaletter, lager, parkeringsplasser etc.). 

6. Tilrettelegging for store arrangement.