Handlingsplanen 2018 - 2021 bygger på kommunedelplanens visjon, hovedmål og programområder. Handlingsplanen beskriver hva som skal ha fokus og gjennomføres de nærmeste fire år. Det er de viktigste strategiene for 2018 - 2021 som er tatt inn i handlingsplanen. Øvrige strategier følges opp ved rullering av planen.

Handlingsplanen skal rulleres årlig. Det gjøres samtidig som bystyrets årlige økonomiplanbehandling.