Temaplanen skal være med på å sikre areal i friluftslivet i samband med byggesaker og arealplanlegging. Planen fungerer også som et verktøy for mer målstyrt utvikling og drift av stier, turveier, løyper og leder. Planen er et skriftlig dokument med kartutsnitt og tabeller som beskriver nåsituasjonen, mål, behov og avveininger som er gjort og skal gjøres i fremtiden.