Det er i hovedsak to navnemyndigheter i Norge: Kartverket og kommunene.

Kommunen fastsetter navn på kommunale anlegg i sine respektive ansvarsområder.

Kartverket er ansvarlig for gårds- og bruksnavn, naturnavn og for anlegg eller eiendommer i statlig eie.

Et selskap eller en organisasjon som hverken er statlig, fylkeskommunal eller kommunal, kan navnsette seg selv uten forpliktelse til lov om stadnamn. Stedsnavnloven omfavner heller ikke etternavn på tross av at mange norske etternavn har rot i et steds- eller gårdsnavn.