Lov om stadnamn slår fast at offentlige organ (som stat, fylkeskommune og kommune), brukseier eller –fester, og lokale organisasjoner med tilknytning til navnet har adgang til å klage på skrivemåten av et navn. Klagefrist er tre uker etter kunngjøringens dato.

Privatpersoner kan klage når saken omhandler eget gårdsnavn, men har ikke klageadgang i øvrige navnesaker.

Det er bare mulig å klage på skrivemåten av et navn. Ikke for eksempel hvilket navn som er valgt.