• Vertsklubbene har vært med å bidra til finansieringen av anlegget.
  • Vertsklubbene har ansvar for daglig tilsyn av kunstgressbanene, og skal bl.a. sørge for å holde banene fri for søppel.
  • Som gjenytelse får vertsklubbene disponere kunstgressbanen vederlagsfritt til trening mandag - fredag fra kl. 15:00 - 17:00, samt en valgfri dag i uka fram til kl. 21:00.