Kulturkontoret koordinerer og samordner søknader for alle kommunale anlegg og flere private. Hensikten er å sikre mest mulig rettferdig og likeverdig fordeling idrettene og idrettslagene imellom. Andre grupper enn den organiserte idretten skal også ivaretas.

Hovedtildelingen av treningstimer gjeldende for skoleåret gjøres av representanter fra Bodø idrettsråd, Bodø kommune, Bodø Spektrum KF og Mørkvedhallen SA. Alle søknader vurderes og det utarbeides forslag til fordeling. Forslaget sendes på høring til alle søkere, før endelig tildeling vedtas.

Bodø idrettsråd er rådgivende organ rundt de prinsipielle idrettspolitiske forhold rundt timefordelingen. Idrettsrådet kan fatte avgjørelser i timefordelingen på vegne av sine medlemmer, så fremt det ikke får større driftsmessige konsekvenser for anleggseier.

Hovedtildelingen ferdigstilles årlig i juni for påfølgende skoleår.