Idrettsanleggene er prioritert for barn og unge. Barn og unge betaler lavere pris enn voksne ved trening.

Bodø kommune yter tilskudd direkte til Bodø Spektrum KF, Mørkvedhallen SA og Tverlandshallen AL for å opprettholde lik timepris i deres anlegg for trening barn og unge.

Bystyret i Bodø kommune behandler årlig leieprisene i de kommunale idrettsanleggene ved behandlingen av kommunens budsjett og økonomiplan.