Limyra treningspark ligger i tilknytning til Limyra kunstgressbane, og er en arena hvor du kan gjennomføre enkelt styrketrening i tilknytning til en fotballbane og ved inngangen til et flott turområde. Parken har belysning og kan derfor benyttes hele året.

Universell utforming er vektlagt både når det gjelder atkomst og møblering, samt at deler av apparatene kan brukes av alle.