• Parkeringsplasser
  • Vinteråpent toalett
  • Gapahuker
  • Skiløyper
  • Akebakker
  • Rulleskianlegg