Skateparken er en viktig del av Bodø kommunes strategi om å legge til rette anlegg for  egenorganiserte aktiviteter.  Bodø skateboardklubb, har bidratt i utforming av anlegget og felles regler. Kommunen er anleggseier og sørger for vedlikehold og drift.

Alle er velkommen i skateparken. Du kan bruke rullebrett, sparkesykkel og bmx. For en trygg opplevelse oppforder vi alle til å følge felles regler - se infoplakat og åpningstider.

Reglement Bankgata skatepark