STED FREKVENS
Rønvikfjellet Ved behov
Maskinisten Ved behov
Engan, bueskytterbanen Helger fra 1.januar
Arlia Ved behov
Sandjordelva Ved behov
Skihytta og Skarmoen Ved behov
Bestemorstua Ved behov
Bestemorenga, gamle tidtakerbu Ved behov
Bestemorenga Jenvins plass Ved behov
Soløyvannsveien v/Svartneskrysset Helger fra 1.januar
Soløyvannsveien v/modellflybanen Helger fra 1. januar
I kryss Vatnveien-Vatnlia Helger fra 1.januar
Storøya Helger fra 1.januar
Heggmoen ved bom Helger fra 1.januar
Børvatnet Åpnes til påske
Gjælen Helger fra 1.januar
Halsan Utfartsdager til frem til 1. mars