Utgangspunktet for denne turen er enten Furulia eller Høgåsen boligfelt. Et tredje alternativ er å parkere ved Statens vegvesens vektkontrollplass ved steinbruddet. Hvis du starter på Høgåsen kan du gå rett inn i turområdet ved å følge veien til vanntårnet. Starter du i Furulia følger du stien oppover mot sør til den møter stien fra
vanntårnet. Etter hvert vil du komme til ei bru som krysser Fylkesvei 17. Ca. 1 km etter brua, møter du kraftledningen. Vi anbefaler å holde til høyre langs kraftlinja og følge stien mot sør. Ta av på første tydelige sti til høyre og gå tilbake mot Høgåsen. På tilbakevegen krysser du igjen Fylkesvei 17 langs ei opparbeidet fjellhylle over Høglia tunnel. Hold til høyre etter tunellen og du vil etter hvert treffe på veien opp til vanntårnet.

Opplevelser
Fra Høgåsen/Furulia til kraftledningen har Tverlandsmarkas venner opparbeidet sti med god standard som egner seg for sykkel/barnevogn. Du fi nner en turkasse og rasteplass med utsikt rett før kraftledningen. Lions Tverlandet har satt ut benker underveis.
Brua over Fylkesvei 17 kalles “Jon brua” og er oppkalt etter grunneier Jon Engmark. Mellom kraftledningen og tunellen vil du stedvis gå langs en gammel kjerrevei som i sin tid var ferdselsvei for hest mellom Nedre Løding og Vågan. Ønsker du utsikt kan du ta en avstikker til høyre et lite stykke etter kraftledningen. Der er en kvartsrygg som gir fl ott utsyn.