Parkeringen ved Molorota er et godt utgangspunkt for turen. Turen går på asfaltert fortau/vei og betong. Turen er uten store bakker og egnet for barnevogn.

Opplevelser
Moloen er Bodøs mest brukte turmål. Over 90% av bodøværingene er der i løpet av året - ikke uten grunn. Turen er en opplevelse i all slags vær – ikke minst i storm! Ytterst på moloen er det en liten kafé, Molokroken, som har åpent hele sommeren og noen timer hver søndag.
Mange vet at silda var viktig for at Bodø skulle vokse. Ikke alle er klar over moloens avgjørende betydning. Før moloen kom var det dårlige havneforhold i Bodø. Finansieringen av moloen var omstridt. Noen mente det ville være billigere å fl ytte hele byen. Men byen ligger der den lå og moloen ble bygd for over 100 år siden.