Parkeringsplassen ved Maskinisten er utgangspunkt for turen. Herifra følger du den såkalte Natoveien opp til toppen, 366 moh. Veien har en del stigning og brattere partier, men er ikke uoverkommelig selv med barnevogn. Det er grusvei helt opp, og på vinteren blir denne av og til brøytet av forsvaret. Ellers er det tråkket vei siden dette er et populært turmål. Alternativt kan du starte turen fra parkeringsplassen på Rønvikfjellet og følge grusveien opp mot Svartvatnet. Hold til venstre når du kommer til vannet da det kan være rasfare på stien som går til høyre. Når du passerer Svartvatnet følger du en av de mange stiene som går på ryggen opp til toppen.

Severdigheter/opplevelser
Toppen ble i utgangspunktet kalt Veten, men ble kjent som Keiservarden etter at Keiser Wilhelm II av Tyskland besøkte toppen i 1889. Veten kom av den gamle tradisjonen med å tenne vardebål for varsling av farer som en del av forsvarsberedskapen. Forsvaret har også i moderne tid sett verdien av den sentrale beliggenheten og har anlagt vei opp og innstallasjoner på toppen. Langs denne veien passerer du starten på Bodøs lysløypenett med forgreininger innover i marka, og du ser inn til Vågøyvannet som tidligere var Bodøs hovedvannkilde. På toppen har BOT (Bodø og Omegns Turistforening) satt opp ei retningsskive i metall. Her kan du sikte deg inn på omkringliggende landemerker og få oppgitt avstand og høydemeter i et 360 graders skue.

Bodømarkas venner har bygd en gapahuk med utsikt mot nordvest. Den har fått navnet “kvermannsbu” og er en fl ott rasteplass. Keiservarden er et av Bodøs mest populære turmål med fl ere mulige utgangspunkt og en fantastisk utsikt i alle retninger. I flere år har Nordland musikkfestuke arrangert en konsert på toppen. Paragliderne i Bodø benytter fjellet like nedenfor varden når de hopper ut.