Ved Saltstraumen er det en kyststi som tar deg fra hotellet ned til Saltstraumens strømvirvler. Malstrømmen er en av verdens sterkeste tidevannsstrømmer og en av Nordlands mest besøkte turistattraksjoner. Langs Saltstraumen er det funnet flere kulturminner fra steinalder- og vikingtiden. Noen av funnene antas å være opptil 11 000 år gamle. Den tidlige bosettingen i området skyldes trolig de næringsrike havmassene som hver dag går inn og ut av Skjerstadfjorden via Saltstraumen.