Utgangspunktet er parkeringsplassen ved Alstad ungdomsskole. Ved fotballbanen tar det av en vei opp Kronlia. Følg denne, kryss Fogdveien på toppen og fortsett mot gangbrua over riksveien. Alternativt følg stien som går parallelt med veien inne i skogholtet. Etter gangbrua fortsetter du Sneveien til den svinger og tar av på turstien til lysløypa i Sørstrupen. Følg lysløypa og ta av til høyre på stien som kommer opp i Olav Duuns vei. Ta til høyre i veien og følg svingen. Mellom nr. 11 og nr. 9 går det en sti ned til Alf Asplunds vei. Følg denne ned til Hunstadveien. Ta til høyre og gå gangveien ned mot sjøen gjennom undergangen ved Prix og forbi lekeplassen. Gå deretter langs fjæra tilbake til skolen.

Opplevelser
Dette er en tur tett inntil bebyggelsen, men likevel i kontakt med naturen. På turen går du både langs fjæra og inn i skogen. Hvis du går med barnevogn eller andre forhold gjør det vanskelig å følge den valgte traséen, kan du bruke veier og fortau som går like i nærheten av stien. Stien langs sjøen kan være litt utydelig og er ulendet, men den er verdt
strevet.
Fra gammelt av var Hunstadmoen to bygder som vokste sammen. En stor andel av husene på Nedre Hunstadmoen var tidligere boliger for forsvarets ansatte. De siste militære boligene ble solgt i 2010.