Utgangspunktet er parkeringsplassen ved Hestdalen. Herifra følger
du Hunstadringen noen meter ned mot sørvest og tar av på gang- og
sykkelveien. Etter 50 meter tar du første sti til venstre gjennom skogen.
Følg merkingen til du kommer ned til ballsletta og gangstien
langs Hunstadveien. Kryss veien og gå gjennom undergangen til Knut
Hamsunsvei og videre til Hunstadkroken. Ta av på liten gangvei ved
rødt trafohus og gå ned til sjøen. Der treffer du på en sti. Følg denne
vestover til du kommer til en lekeplass på høyre side. Her går turen
oppover igjen langs gangvei, under Prix, riksvei 80 og opp til du møter
Hunstadveien igjen. Følg denne ca 100m og ta av til E. Berggravsvei.
Her fortsetter du på sti opp gjennom skogen til Alf Asplunds vei og videre
til Humørløypa, og deretter videre til utgangspunktet.

Opplevelser
Dette er en tur tett inntil bebyggelsen, men likevel i kontakt med naturen
- et lite bevis på at turløypa kan ligge rett utenfor stuedøra di. Hvis du
går med barnevogn eller andre forhold gjør det vanskelig å følge den
valgte traséen, kan du bruke veier og fortau som går like i nærheten av
stien. Stien langs sjøen kan være litt utydelig, men du får fi n kontakt med
fjæra og dens dyre- og fugleliv.


Fra gammelt av var Hunstadmoen to bygder som vokste sammen. I dag
er området delt i to av Riksvei 80 til Øvre og Nedre Hunstadmoen. Området
er i dag preget av blandet småhusbebyggelse, en stille og rolig bydel
med mange barnefamilier.