Utgangspunkt for denne turen er parkeringsplassen ved riksvei 80 ved
Skeid, eller parkeringsplassen ved Maskinisten. Herfra kan du følge den idylliske og grusede stien som går langs Bodøelva. Etter et par kilometer kommer du til Vågønes gård. Der går du gjennom kulverten under jernbanelinja og følger den merkede turstien over jordene til Maskinisten. Returner langs lysløypa tilbake til utgangspunktet.

Opplevelser underveis
Bodø elvepark strekker seg fra friluftsmuseet i Bodøsjøen til Maskinisten og går gjennom et fi nt kulturlandskap. Elva har sitt utspring fra Vågøyvannet og renner ut i Saltenfjorden ved friluftsmuseet. Jordene drives i dag av Bodin gård. Statens forsøksstasjon på Vågønes ble etablert i 1920. Formålet var å utvikle jordbruket og matproduksjonen i regionen
med tilpassede grasarter og driftsmåter. Området er også kjent for sitt
rike fugleliv.

Severdigheter
Ved Vågønes gård fi nner du tre bautasteiner fra eldre jernalder (ca. 500 år f. Kr). Disse kan ha vært minnesmerker eller brukt til religiøse handlinger. Det er fl ere gravhauger i området. Disse ble anlagt 1500 år senere, i vikingetida.