Det er laget standarder for merking, skilting, tavler og annen informasjon. Standarden brukes nå for all skilting og merking for myke trafikanter og i øvrige turområder der kommunen er ansvarlig for tiltakene.  Ca. 80 km med sti og løyper er skiltet og merket.