Grensesnittet mellom park, friområde, lekeplass og torg er ikke alltid helt tydelig. Til og med alleen i Hålogalandsgata framstår som et velstelt grøntareal. Det som etter definisjon føres som park er oppført herunder.

 • Rensåsparken
 • Rådhusparken
 • Solparken
 • Kongeparken
 • Bankgata park
 • Anna Benoni park
 • Pelle Molins plass - Breivika
 • Leif Jenssons plass
 • Snorres plass
 • Annas plass v/Jordbruksveien
 • Snippen/Reinslettveien
 • Hålogatun
 • Herredshusparken

Parkene er grønne lunger i byen og byr på naturopplevelser, opphold, aktiviteter som frisbee-golf, skating og aking (Rensåsen) samt en rekke unike skulpturer, som komponisten Fridtjof Andersen eller minnesmerket etter 22. juli 2011 (Solparken).

I tillegg er parkene i det siste blitt jevnt brukt for en rekke forskjellige kulturopplevelser som under Musikfestuka og den populære Parkenfestivalen i Rensåsparken som har vært arrangert hvert år i august, siden 2006.

Det finnes mye spennende vegetasjon i parkene og andre kommunale grøntområder, som f.eks. svensk-asal, som etter initiativ fra parksjef Coldevin, ble plantet i stort omfang i Bodø på 50-tallet. Videre er det mulighet å finne furu, lerk, lind, ask, spisslønn og platanlønn, bjørk, hengebjørk, osp, balsampoppel, rynkerose, nikke-syren, ungarn-syren, snø-bær, hagtorn, bjørkebladspirea og flere andre arter.

Det er mange steder som stelles i tillegg, som arealene rundt Nordlandsmuseet og Domkirka. Også mange offentlige plasser som torget og Hundholmen plass er inviterende oppholdssteder med roser og sommerblomster om sommeren, samt vinterbelysning i vinterhalvåret. Totalt stelles mer enn 100 kommunale parker, friområder og torg, deriblant Nyholmen skanse, Moloen og Mørkvedtråket. I tillegg har Bodø kommune ansvaret for offentlige lekeplasser.

For ordens skyld nevnes parken som omgir Nordlandssykehusets klinikk for psykisk helse og rus. Denne framstår som meget attraktiv, ekte park, som til og med ble vernet i 2012. Parken tilbyr mange gamle prydbusker og blant annet edellauvtreet alm, et ellers sjeldent syn i nord. Tulipaner og sommerblomster blomstrer her om sommeren. Parken byr i tillegg flere skulpturer, blant annet en sittende bjørn, laget av Ole Holand, steinhuggeren som også har laget hvalrossen i Solparken.  I tilleg er sykehusets eldste del fra 1903 arkitektonisk unik for Bodø.