For å utøve fiske etter innlandsfisk og anadrome fiskeslag må personer over 16 år betale fiskeravgift. Fiskeravgiften er en forutsetning for å fiske, men den gir alene ingen rett til å fiske. Det skal også løses fiskekort hos grunneierne før fiskingen kan starte.

I de områdene hvor det kun er innlandsfisk, og det selges fiskekort, har barn under 16 år krav på gratis fiskekort. Der det ikke selges fiskekort, kan de fiske uten kort. Dette gjelder bare fiske med stang og håndsnøre, og bare i tiden 1. januar til 20. august. Dersom barn under 16 år skal fiske med andre redskaper eller til andre tider, må de spørre grunneieren om tillatelse, slik alle andre må gjøre. Det er ikke generelt garnforbud i vann med kun innlandsfisk. Forbud bestemmes eventuelt av grunneierne for det enkelte vann.      

I Bodø kommune selges det fiskekort for følgende enkeltområder: Børvatnet m/ Børelva, Fjærevassdraget, Valnesvatnet m/ noen omkringliggende vann, Falkflågdalen, Soløyvatnet og Hopsfjellet. Felleskort selges for Langlivatn, Tussvatnet, Svartvatnet, Rundvatnet, Langvatnet, Skauskarvatnet og Sandjordvatnan. For Heggmovatnet og Bogvatnet gjelder statens fiskekort. Det selges også fiskekort for Futelva, Hopsfossen og Valneselva.

Hvert enkelt grunneierlag organiserer kortsalget kun for sitt eget område. Dette medfører at for å kunne fiske i hele kommunen er brukerne avhengige av å kjøpe mange forskjellige kort. Også utsalgsstedene varierer mellom grunneierlagene, så det kan være vanskelig for interesserte å finne fram til kortselgerne. Dette gjør at mange av dem som kunne ha lyst til å fiske finner det både for dyrt og for vanskelig å komme i gang, og heller holder seg hjemme.