Sagelva har en god parkeringsplass og gode adkomstmuligheter med sti og gangbru over jernbanelinjen. Videre er det satt ut benker og to bålplasser som kan benyttes.