• Parkeringsplass
  • Toalett
  • Rasteplasser
  • Lekeapparater
  • Oppdemmet saltvannsbasseng